Aktuella samråd

Här hittar du information om aktuella samråd. Du kan själv ladda ner dokument och kartor och hitta kontaktuppgifter till respektive projekt.

Har du fått inbjudan till ett samråd eller berörs på annat sätt av en tillståndsansökan för byggnation av elnät? I den här filmen berättar vi om hur en så kallad koncessionsansökan går till och hur lång tid man kan räkna med att den tar.

Du som har fått en inbjudan till samråd- vad innebär det? Här kan du läsa mer.

Samrådsunderlag Husbacka och Sjöhammaren

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 2023-11-06 till e-post Ronny.AlkaniusKalldalen@nektab.se eller adress:

NEKTAB - Nordisk Elkraft Teknik AB
Kristian IV:s väg 3, Box 839, Trade Center, vån 9
SE-301 18 Halmstad

Har ni frågor, vänligen kontakta Ronny Alkanius Källdalen på tel 076-1198607, eller via e-post Ronny.AlkaniusKalldalen@nektab.se.

Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Kompletterande samråd om förlängd koncession för delar av en 44 kV ledning mellan Tomterna och Norränge

Sista svarsdag: 4 maj 2023

Samrådsunderlag

Samrådsbrev

Fägremo vindpark - Tjos, västra Götalands län. Ny 145 kV ledning

Sista svarsdatum: 2 maj 2022

Grums kommun, förlängd koncession för befintlig luftledning, 36 kV

Gälveborgs län, förlängd koncession för sex befintliga ledningar, 44 kV

Samrådsunderlag för

Götene kommun, Västra Götalands län. Ombyggnation av 145 kV luftledning vid Parocs industrianläggning i Hällekis

Sista svarsdatum: 17 april 2023

Backa-Töcksfors, befintlig 145 kV-ledning

Grebbestad-Fjällbacka, ny 44 kV-ledning

Grubban i Härjedalens och Ljusdals kommuner, ny 145 kV ledning för vindkraftspark

Hagfors kommun, Värmlands län, ny 145 kV-ledning vid Lidsbron och Hagfors

Sista svarsdag: 23 mars 2023

Samrådsunderlag

Samrådsbrev

Bilaga 1 Översiktskarta

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Översiktskarta 145 kV Hagfors

Bilaga 2 Planer, infrastruktur och förorenade områden

Bilaga 3 Natur- och kulturmiljöintressen

Bilaga 4 Vattenmiljö

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 1-16

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 17-24

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 25-34

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 35-40

Bilaga 5 Hagfors NVI sid- 41-46

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 47-53

Bilaga 5 Hagfors NVI sid 54-68

Hagfors kommun, förlängd koncession för två befintliga luftledningar, 52 kV

Hanhals-Ålgårda, ny 55 kV-ledning och delvis ombyggnad av befintlig 55 kV-ledning

Natura 2000-samråd

Samråd inför koncessionsansökan (våren 2018)

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.Samråd om ny dubbel 130 kV ledning mellan Njutånger och Mekrossla

Sista svarsdag: 14 augusti 2023

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Samråd om ny dubbel 130 kV ledning mellan Mekrossla och Betberg

Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Förlängt tillstånd för 145 kV ledning mellan Håsta och Brunnsnäs

Sista svarsdag: 22 januari 2023

Kalhyttan-Nykroppa, befintlig 145 kV-ledning

Karlskoga kommun, förlängd koncession för två befintliga luftledningar, 44 kV

Klovsten - Grässkär i Kungsbacka kommun, ombyggnad av befintliga luftledningar

Kyrkheden, befintlig 145 kV-ledning

Kyrkviken - Högberga, befintliga 77 kV-markkabelledningar

Kvarnåsen-Buås, befintlig 24 kV-ledning

Källby, Götene kommun, Västra Götalands län. Flytt av befintlig luftledning

Sista svarsdatum: 27 maj 2022.

Leverstad-Bäckatorp, förlängd koncession för 44 kV-ledning

Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Kompletterande samråd om förlängd koncession för delar av en 44 kV ledning mellan Stene och Tomterna

Sista svarsdag: 4 maj 2023

Samrådsunderlag

Samrådsbrev

Ljusdal - Stene, förlängd koncession för 40 kV ledningar

Lövsta - Beckomberga, ny markförlagd 220 kV-ledning

Mariestads kommun, Västra Götalands län. Nya 145 kV-ledningar mellan befintlig ledning L31 och planerat industriområde i Korstorp

Sista svarsdatum: 17 februari 2023

Norrleden-Bofors, befintliga 40 kV-ledningar

Orust kommun, Västra Götalands län. Ny  40 kV ledning mellan station Museröd och Vräland

Sista svarsdatum: 4 mars 2023

Rynningeviken i Örebro kommun, befintlig markförlagd ledning, 44 kV

Skanstull-Jarlaberg, ny 220 kV-ledning

Stockholms kommun, Stockholms län. Tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ledningstunnel

Sista svarsdag: 10 april 2023

Stockholm stad, Värtan, förlängning av två markförlagda 220 kV ledningar

Särö-Ysby, Kungsbacka kommun, befintlig 145 kV-ledning

Tjörns kommun, Västra Götalands län. Nya 145 kV kraftledningar mellan station Stenungsund och station Myggenäs.

Sista svarsdatum: 30 juni

Västra Pilängen i Örebro kommun, flytt av befintlig ledning, 40 kV, i ny sträckning

Ånge och Ljusdals kommun, Västernorrlands och Gävleborgs län. Ny 130 kV dubbelledning mellan stamnätstation Tovåsen och Alby

Sista svarsdag: 19 april

Älvdalens kommun, Dalarnas län. Förlängt tillstånd för 72,5 kV luftledning, Ugsiån-Älvdalen

Sista svarsdag: 7 juli 2023

Samrådsunderlag

Bilaga 1- Intressekarta

Bilaga 2- Artutdrag fåglar

Älvdalens kommun, Dalarnas Län. Förlängt tillstånd för 72,5 kV-leding mellan Åsen och Ugisån

Sista svarsdag: 7 juli 2023

Samrådsunderlag

Intressekarta

Älvdalens kommun, Dalarnas län. Förlängt Tillstånd för 72,5 kV ledning mellan Trängslet och Åsen

Sista svarsdatum: 22 december 2022

Ölme vindkraftpark i Kristinehamns kommun och Station Kvarnberg i Degerfors kommun - Värlands och Örbro län. Ny 145 kV ledning

Sista svarsdatum: 17 maj 2022

Regionnät och lokalnät - vad är skillnaden?

Ledningar med den lägre spänningsnivån (0,4-20 kV) utgör vårt lokalnät, det finmaskiga nätet som går ut till alla hushåll och företag.

Regionnätet (30 kV-220 kV) förser hela samhällen och städer med ström. Det ligger mellan Svenska kraftnäts stamnät och lokalnätet.

Hur vi bygger ut och förstärker vårt nät skiljer sig åt beroende av om det rör lokalnät eller regionnät. Energiföretagen förklarar varför vi i första hand bygger luftledningar inom regionnätet, medan kabelförläggning är vanligt inom lokalnätet.

Text uppdaterad: 26 november 2023

Hjälpte den här sidan dig?