Finansiell information

Den finansiella information som presenteras på webbplatsen avser elnätsverksamheten som bedrivs inom Ellevio AB (publ), ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget är Sveriges näst största elnätsföretag med cirka 18 procent av den svenska marknaden sett till kunder.

2023 i korthet

Nettoomsättningen 2023 var 8,2 miljarder kronor. Samma år investerades cirka 3,7 miljarder kronor för att anpassa elnätet till framtidens behov. Ellevio har 730 anställda och sysselsätter via konsulter och entreprenörer ytterligare några tusen personer. 

Ellevio har nästan en miljon kunder på västkusten, i Mellansverige samt i Stockholmsområdet. Cirka 60 procent av kunderna finns i Stockholm.

Reglerad verksamhet

Eldistribution är ett naturligt monopol och en reglerad verksamhet. Det betyder att Ellevio AB verkar under ett regleringsramverk samt övervakas och granskas av en myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei beslutar hur mycket Ellevio AB får ta ut i intäkter från sina kunder i Intäktsramen sätts i förhand för fyra år i taget.

Ägare

Ellevio ägs av fyra pensionsfonder:

  • OMERS Infrastructure, 50 procent
  • Tredje AP-fonden, 20 procent
  • Folksam, 17,5 procent
  • AMF, 12,5 procent

Noterade obligationer

Ellevio AB har noterade obligationer på EuroNext Dublin och rapporterar därför i enlighet med marknadspraxis.

Nyckeltal januari–december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 231 miljoner kronor (7 535).
  • Distribuerad el uppgick till totalt 24,2 TWh (25,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 694 miljoner kronor (2 085).
  • Det fria kassaflödet uppgick till 1 383 miljoner kronor (1 549).
  • Investeringar, inklusive tillgångsförvärv, uppgick till 3 663 miljoner kronor (3 345).

Ta del av fördjupad finansiell information (på engelska)

Ellevio AB:s års- och hållbarhetsredovisningar

I Ellevio AB:s års- och hållbarhetsredovisningar kan du läsa om året som gått och hur vi ser på vägen framåt. Rapporterna innehåller företagspresentation med vd-ord, bolagsstyrningsrapport samt legal årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Få finansiell information från oss

Vill du få våra finansiella rapporter och annan finansiell information direkt i din e-post?

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer