Leverantör och partner

Du som entreprenör, leverantör eller konsult spelar en nyckelroll för att vi ska kunna möta förväntningarna från kunder, samhället och ägare.