Upphandlingar

Här hittar du de krav vi ställer på företag som vill samarbeta med oss, information om kommande upphandlingar samt kontaktuppgifter till våra inköpare.

Elnät i skog

Vill du vara med och framtidssäkra elnätet?

Vi investerar 2,5–3 miljarder kronor årligen i att bygga framtidens elnät. Vill ni vara med oss på den resan?

Vi annonserar alla våra upphandlingar på e-Avrop, som är en allmänt tillgänglig databas för annonsering av upphandlingar, och ett upphandlingssystem där dokument tillgängliggörs och anbud lämnas. Där framgår alla krav Ellevio ställer på leverantörer och entreprenörer. Vilken information vi behöver ha och hur detta ska intygas framgår i detalj av respektive upphandlingsannons. Gemensamt för dem alla är vår Uppförandekod för leverantörer.

Registrera ert företag i e-Avrop för att se alla Ellevios pågående upphandlingar, det är kostnadsfritt för en leverantör.

Utöver det delar vi med oss av vår långsiktiga investeringsplanering på denna sida, se Planerade upphandlingar nedan.

Prekvalificeringssystemet för LUF-upphandlingar

Prekvalificeringssystemet för LUF-upphandlingar omfattar nu ytterligare entreprenadkategorier.

Vi har lanserat ytterligare ett Prekvalificeringssystem i kategorin entreprenad, med underkategorierna Luftledning och Kabelförläggning. Sedan tidigare finns ett kvalificeringssystem för stationer.

Syftet är att i förväg kvalificera potentiella anbudsgivare för LUF-upphandlingar avseende entreprenader med kontraktssumma mellan 20–55 miljoner i stället för att göra det vid varje enskild upphandling. Detta ger oss ett verktyg för en snabbare upphandlingsprocess och en minskad administration för anbudsgivaren.

Ansökan sker via e-avrop.com

Planerade upphandlingar

Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.  

NOTERA: Vindkraftsprojekt kommer presenteras i mer detalj separat, projekten på denna lista är de som förväntas komma i närtid.

Area Project Category field work Project value RFP
to market
Ellevio
prequalification
system used 1
RN Mid Sweden Öna. 50/10 kV ombyggnation Renewal of switchgear < 50 MSEK maj-24  
RN Mid Sweden TT60 Myggenäs Nytt 40kV stv, installation 16MVA 40/10kV trafo Renewal of switchgear < 50 MSEK maj-24 x
RN Mid Sweden New 30 kV ledning Skived-Molkom (ML14), ca 18 km (wooden pole) New overheadline < 50 MSEK maj-24  
RN Stockholm Brunkeberg 110/11 kV Renewal of switchgear <200 MSEK maj-24  
Windpower Gäddtjärn stamnätstation 400/130/36 kV New switchgear <200 MSEK maj-24  
RN Mid Sweden OL29/OL30 Kablifiering Onsala-Gottskär kablifiering 72,5 kV cable excavation < 25 MSEK maj-24  
RN Stockholm FS Högberga 10-20 kV med 145kV fack Renewal of switchgear < 50 MSEK jun-24 x
RN Mid Sweden Njutånger Stamnätsstation 400 / 130 kV (exkl trafo) New switchgear <150 MSEK jun-24  
RN Stockholm Fs Djursnäs Ombyggnation       New switchgear 24 kV New switchgear < 50 MSEK jun-24  
RN Stockholm Fs Sorunda Ombyggnation       New switchgear 24 kV New switchgear < 50 MSEK jun-24  
RN Mid Sweden 170 kV ledning, L57 Malung, L58 Lyberget (2*12 km) New overheadline <100 MSEK aug-24  
RN Stockholm Fs-Salo  110/33 kV New switchgear <100 MSEK aug-24  
RN Stockholm New station in Bromsten.  110/10kv.  3 Trafos. New switchgear <200 MSEK aug-24  
RN Mid Sweden Korstorp  L31 (Common Crane Steg 2 L31) 145kv luftledning New overheadline < 50 MSEK aug-24 x
RN Mid Sweden TT90 Skärhamn 40/10 kV station Renewal of switchgear < 50 MSEK sep-24 x
Windpower Gäddtjärn parkstationer (2 eller 3). 130 kV New switchgear < 150 MSEK Q4-24  
RN Mid Sweden L183 Älvdalen-Väsa (wooden pole) New overheadline < 25 MSEK Q4-24 x
Windpower Ölme-Kvarnberg ledning, 145 kV (wooden + steel) New overheadline < 100 MSEK Q4-24  
RN Mid Sweden Tandö Nyhusen ledning 170kV (Trästolpar) New overheadline <100 MSEK jan-25  
Windpower Broby i Ölme 130/30 kV nybyggnation station och Kvarnberg 130 kV, utbyggnad station för att möjliggöra anslutning av en ny ledning. New switchgear <50 MSEK Q1-25  
RN Mid Sweden Ombyggnation station Kvarnsveden 130kV Renewal of switchgear < 50 MSEK Q1-25  
RN Mid Sweden Gäddtjärn ledningar 145 kV-Kabeldelen Cable excavation < 50 MSEK Q1-25 x
RN Mid Sweden TL15 TL19 Myggenäs-Åker Kopplingstorn. Kabelprojekt, 40 kV Cable excavation < 25 MSEK TBD  
RN Mid Sweden Otterbäcken, Ny station 130/20kV  New switchgear < 50 MSEK TBD x

1 Ellevio AB använder ett kvalificeringssystem för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i upphandlingar avseende Entreprenad med kontraktsvärde mellan 20-55 MSEK.

Du kan också ladda ner listan med planerade upphandlingar som dokument: Planerade upphandlingar (Excel)

Area Project Category
field work
RFP to
market
Project
value
Ellevio
prequalification
system used 1
LN Stockholm Djurgårdskablar Gärdet Cable excavation Annonserad < 50 MSEK  
LN Mid Sweden Västkusten Kablifiering 0,4-10 kV i samverkan Cable excavation Annonserad < 50 MSEK  
LN Mid Sweden Gävleborg Kablifiering 0,4-20kV Cable excavation maj-24 < 50 MSEK  
LN Mid Sweden Dalarna Kalblifiering 0,4-20kV Cable excavation aug-24 < 50 MSEK  
LN Stockholm FS Sånga/ FS Munsö 24kV kabel + inst nätstationer Cable excavation aug-24 < 50 MSEK  
LN Stockholm Utbyggnad Rågsved/Hagsätra 0,4-11 kV kabelprojekt Cable excavation sep-24 < 50 MSEK  
LN Stockholm Kablifiering Älvsjö_Stureby_Bandhagen Cable excavation sep-24 <100 MSEK  
LN Stockholm MV Högalid kabelprojekt 0,4-11 kV kabelprojekt Cable excavation okt-24 < 50 MSEK  
LN Stockholm Norr om Fs Bromsten Cable excavation nov-24 < 50 MSEK  
LN Stockholm Söder  om Fs Bromsten Cable excavation nov-24 < 50 MSEK  
LN Stockholm Hässelby Villastad slinga 15/16 Cable excavation Q1-25 < 25 MSEK  
LN Stockholm Täby kablifiering luftledning 1 Cable excavation Q1-25 < 50 MSEK  

1 Ellevio AB använder ett kvalificeringssystem för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i upphandlingar avseende Entreprenad med kontraktsvärde mellan 20-55 MSEK.

Du kan också ladda ner listan med planerade upphandlingar som dokument: Planerade upphandlingar (Excel)

Site Voltage (kV) Scope Start & finish -
Execution
Budget
Tp Liljeholmen 110/33/11/0,4 New station and switchgear ca 2025-2027 >350 MSEK
Fs Perstorp 33/11 (110) New station and cable TBD >100 MSEK
Fs Bredäng 220 renewal station 2027-2029 TBD

Du kan också ladda ner listan med planerade upphandlingar som dokument: Planerade upphandlingar (Excel)

Inköpsfunktionen ansvarar för all upphandling, såväl av tjänster som material och entreprenader. Här hittar du kontaktuppgifter till oss på inköpsavdelningen:

Stefan Ytterbom
Inköpschef
+46 70 865 69 82

Eric Coulibaly
Chef entreprenadupphandling
+46 70 965 20 74

Cecilia Egelnoff
Inköpscontroller/analytiker
+46 70 930 06 87

Elsie Wallin
Strategisk inköpare/Strategiskt material
+46 72 986 96 45

Leyla Chaer
Strategisk inköpare/Indirekta tjänster
+46 73 302 93 67

Lars Niia
Strategisk inköpare/IT
+46 72 986 86 46

Deepak Kamboj
Strategisk inköpare/Konsulter & IT
+46 72 382 01 03

Anders Lundin
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 70 287 37 42

Jessica Strååt
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 73 855 46 32

Jonatan Sahlén
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 73 855 53 24

Lou Jägerup
Contract Manager
+46 72 546 53 75

Magnus Aldén
Samordnande Service Manager
+46 70 181 66 05

Magnus Nissle
Strategisk inköpare/Strategiskt material
+46 76 133 32 25

Peter Vilhelmsson
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 73 387 25 43

Petra Hyltmark
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 72 700 18 06

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer