Grattis till en bra investering – för plånboken och miljön!

Det är vi som levererar din produktion till elnätet. Här har vi samlat nyttig information till dig som mikroproducent.

Följ din produktion

På Mina sidor kan du se din produktionsanläggning och följa din överskottsproduktion och elanvändning samt jämföra den månad för månad.

Mina sidor

Så mycket el bidrar du med

Att hålla koll på sin elanvändning är smart både för ekonomin och för klimatet – därför har vi skapat en app som hjälper dig med just det.

Ellevio-appen

Få uppdateringar vid strömavbrott

Då växelriktaren automatiskt slås av vid strömavbrott så får du ingen el från din solcellsanläggning när elen går. Signa upp er för information om både planerade och oplanerade strömavbrott.

Uppdateringar vid strömavbrott

Vanliga frågor & svar

Din överskottsel som du inte använder går automatiskt in på elnätet, från oss på Ellevio får du så kallad nätnytta för detta. Ersättningen varierar beroende på i vilket elnätsområde du bor och tid på året. Se prislista för aktuell ersättning. Välj prislista för Mikroproduktion 16-25A eller Mikroproduktion 35-63A.

Du kan själv välja vem du vill sälja din överskottsproduktion till. I Sverige är det enligt ellagen mottagningsplikt för anläggningar med förnybar energikälla på max 100A.

För anläggningar över 100A eller enbart batterier gäller inte mottagningsplikt, du som kund måste därför kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för överskottsproduktionen.

När du producerar din egen el har du rätt till olika typer av ersättningar med olika villkor och förutsättningar.

Ersättning från ditt elhandelsföretag: Du kan välja att sälja din överskottsproduktion till vilket elhandelsföretag du vill. Om du har en anläggning på max 100A med förnybar energi (sol, vind eller vatten) och inte gör ett aktivt val så har det elhandelsföretag du har för din konsumtion mottagningsplikt, vilket innebär att de måste ta emot överskottselen från din solcellsanläggning. Kontakta ditt elhandels för att vara säker på att ditt avtal innehåller ersättning för överskottsel.

För anläggningar över 100A gäller inte mottagningsplikt, du som kund måste därför kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för överskottsproduktionen.

Nätnytta: Utöver den el du säljer till valfri elhandlare så får du även ersättning från oss på Ellevio för inmatning på elnätet, även kallad nätnytta. Information om ersättningen kommer automatiskt på din elnätsfaktura, läs mer om ersättningen i våra prislistor.

Ersättning från Skatteverket: Du får en skattereduktion om 60 öre/kWh för överskottet som du matar in på elnätet. Du kan läsa mer om intäkter av elen som din solcellsanläggning producerar hos Energimyndigheten.


På Mina Sidor kan du följa vad din solcellsanläggning har för överskottsel. Utöver detta, kan du i Ellevios app se följande:

  • Total solproduktion: Om du har en växelriktare av varumärkena SolarEdge eller Fronius så är det möjligt att se din totala solproduktion i appen
  • Överskottsproduktion: Hur mycket el som du matar ut på elnätet och säljer (mäts av Ellevios elmätare)
  • El från elnätet: Hur mycket el som du använder från elnätet (mäts av Ellevios elmätare)
  • Uppskattad klimatbesparing innevarande månad

Eftersom växelriktaren automatiskt slås av vid strömavbrott så får du ingen el från din solcellsanläggning när elen går. I samband med strömavbrott i elnätet slås även jordningen av, vilket skulle ge stora konsekvenser om solcellsanläggningen fortsätter att generera el. För att kunna använda din solcellsanläggning vid strömavbrott behöver du komplettera din anläggning med batterier, ett separat jorduttag och en växelriktare som är anpassad för så kallad ö-drift. Detta bekostar du som kund själv och måste anmälas till oss på Ellevio av din installatör.

Du som äger ett hus med solceller är ansvarig för att din anläggning är säker samt skyldig att fortlöpande kontrollera detta. För att kunna uppfylla kravet på fortlöpande kontroll av din solcellsanläggning krävs att du har fått drift- och skötselanvisningar från den solcellsleverantör som utfört installationsarbetet. Du behöver därför försäkra dig om att företaget verkligen levererar all den dokumentation som behövs. Det kan även finnas särskilda anvisningar från tillverkaren i bruksanvisningarna, så se till att spara dessa. Om du köper en fastighet som redan har en solcellsanläggning är det viktigt att all nödvändig dokumentation följer med köpet.

Du kan läsa mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

När din solcellsanläggning är aktiv så har du ett abonnemang för din konsumtion och ett annat för din produktion. Din produktion får även ett separat anläggnings-ID. Information om dina anläggningar (med anläggnings-id) och abonnemang hittar du på Mina Sidor. Du hittar även dina anläggnings-id på din faktura från Ellevio.

Anläggnings-id för konsumtion

På Mina sidor och på din faktura hittar du ditt anläggnings-id för din konsumtion, dvs den el du köper från elnätet. Skulle du i framtiden vilja göra förändringar av din mätplats så är det detta anläggnings-id som du ska ange till din installatör, även om du vill byta elhandelsavtal så brukar elhandelsföretaget vilja ha information om detta anläggnings-id.

Anläggnings-id för produktion

Vill du utöka din solcellsanläggning med ytterligare effekt eller installera ett solcellsbatteri, så är det anläggnings-id:et för produktion som du ska ange till din installatör, detta hittar du på Mina sidor och på dina fakturor. Installatören behöver i sin tur anmäla alla förändringar till oss på Ellevio. Kontakta ditt elhandelsbolag för att vara säker på att ditt avtal innehåller ersättning för överskottsel, ange då detta anläggnings-id.

Vi finns här för er!

Har ni frågor, funderingar eller behöver komma i kontakt med oss? Här hittar du kontaktuppgifter till oss och svar på de vanligaste frågorna.

Till kundservice

Få nyhetsbrev om solceller

Varannan månad skickar vi ut inspirerande artiklar, nyheter och erbjudanden i vårt nyhetsbrev vi kallar Solguiden. Vill du få denna information direkt i din e-post?

Anmäl här!

Information från

Ellevio Energy Solutions