Varför införs ny reglering?

Uppdaterad:

Enligt EU-förordningen Balanshållning av el (EB) ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter. Detta är ett viktigt första steg för en gemensam elmarknad i EU och ger även bättre förutsättningar för att kunna hantera ett kraftsystem med en större andel förnyelsebara energikällor. 

Som en följd av detta har ändringar i ellagen (1997:857) och ändringar i mätförordningen (1999:716) som regeringen beslutade om 2022 gjort att Energimarknadsinspektionen (EI) nu tagit fram nya föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Det är dessa ändringar i regelverken som gör att vi på Ellevio den 1 november 2023 inför kvartsmätning för en stor del av våra kunder. 

Du kan läsa mer om de nya föreskrifterna på EI:s hemsida, information gällande de nordiska ländernas gemensamma projekt för att möta EU direktivet hittar du på Svenska Kraftnäts hemsida.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?