Ellevio idag

Med nära en miljon kunder är vi ett av Sveriges största energiföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll för att skapa ett elektrifierat, hållbart samhälle. Våra elnät är samhällets blodomlopp som kopplar ihop producenter och konsumenter av el. Samtidigt möjliggör vi mer fossilfri el, elektrifiering av transporter och industrier och nya klimatsmarta tjänster. Inom Ellevio Energy Solutions utvecklar vi kompletta tjänster inom bland annat industrinät och energilagring.

Vi fortsätter elektrifiera Sverige

El har förenklat och förbättrat våra liv i mer än 100 år, och Ellevio har varit med och elektrifierat Sverige från start. Nu står vi mitt i en av de största samhällsomställningar vi varit med om som land.

Industrier och transporter ska ställa om från fossil- till eldrift och digitaliseringen fortsätter. Elanvändningen väntas mer än fördubblas till 2045. Som ett av Sveriges största energiföretag är Ellevios ansvar att möjliggöra och driva Sveriges fortsatta elektrifiering – det är nödvändigt för att Sverige ska nå sina klimatmål och fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Korta fakta

 • Ellevio AB äger elnät i mellersta och södra Sverige och transporterar därmed elen till nästan en miljon kunder, varav cirka 86 procent är hushåll.
 • 25,0 TWh el levererades genom Ellevois nät 2022 och leveranssäkerheten  var 99,98 procent.
 • Ellevio AB ansluter även bland annat ny vind- och solkraft och jobbar med nya industrietableringar samt erbjuder lösningar för laddning av elfordon.
 • Ellevio Energy Solutions erbjuder lösningar inom laddinfrastruktur, energilagring, reservkraft och kompletta elkraftslösningar till företagskunder.
 • Koncernen har cirka 750 anställda och sysselsätter ytterligare ett par tusen personer runt om i landet genom att vi driver elnätsprojekt med hjälp av entreprenörer.
 • Ellevio har en stark och inkluderande företagskultur med värderingarna pålitlighet, engagemang och utveckling som ledstjärnor. Företaget har blivit flerfaldigt uppmärksammat för att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Ellevios elnät är nästan 80 000 kilometer långt – ungefär två varv runt jorden! Våra fyra lokalnätsområden består av sammanlagt 72 500 kilometer elnät och våra två regionnät summerar till 6 700 kilometer.

 •  Elnätskunderna finns i:
  • Dalarna
  • Värmland
  • Västkusten (Halland & Bohuslän)
  • Skaraborg-Närke
  • Gävleborg (Hälsingland & Gästrikland)
  • Stockholm (Stockholms stad, Ekerö, Lidingö, Täby, Nynäshamn & Vallentuna)
 • 2022 var nettoomsättningen 7,5 miljarder kronor och samma år investerades 3,3 miljarder kronor i elnäten.
 • Ägare är pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.
 • Våra största kontor finns i Stockholm och Karlstad, och mindre kontor finns i bland annat Kungsbacka.
 • Elnätsverksamheten är reglerad och övervakas av en myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei), som också bestämmer hur mycket vi får ta ut i intäkter från våra kunder. 
ellevio_idag_840x420.png
Vårt kontor i Stockholm

Besöksadresser 

Stockholm, huvudkontor
Valhallavägen 203
115 53 Stockholm

Karlstad
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

Kungsbacka
Energigatan 19
434 37 Kungsbacka

Hitta till våra kontor.

Övriga kontaktuppgifter

Växelnummer: 08-606 00 00

E-postadress: info@ellevio.se

Postadress

Ellevio AB (publ)
Box 242 07
104 51 STOCKHOLM

Leveransadresser

Ellevio AB (publ)
Valhallavägen 203
115 53 STOCKHOLM

Ellevio AB (publ)
Våxnäsgatan 10
653 40 KARLSTAD

Handlingar som påverkar Ellevios nät

Mejladress (utanför Stockholmsområdet): RES.Elleviofysiskplanering@ellevio.se

Gäller nedanstående handlingar som kan påverka Ellevios nät;

 • bygglovs- och detaljplaneremisser
 • remisser rörande inrättande av områdesskydd, såsom naturreservat
 • inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken
Adress för pappersfakturor: Ellevio AB (publ)
XX2923
FE312046
737 83 FAGERSTA
Elektroniska fakturor: GLN nr 7365560377324
PEPPOL ID 0007:5560377326
PDF-fakturor: invoices-fe312046-2923@vismabpo.se
Organisationsnummer 556037-7326
Momsregistreringsnummer SE556037732601
Dunsnummer 354006207​

Text uppdaterad: 2 juni 2023

Hjälpte den här sidan dig?