Klart att producera egen el

När elmätaren är bytt eller omkonfigurerad aktiveras din solcellsanläggning och du kan börja producera egen el.

Nu är din solcellsanläggning i gång. Så fort elmätaren är bytt eller anpassad aktiveras din solcellsanläggning och du kan börja producera egen el. Då kan vi också registrera hur mycket el som du matar in till elnätet. Det kan du följa på Mina sidor.

Vill du kunna följa allt vad dina solceller producerar innan du själv använder det behöver du en egen mätare eller app som är placerad nära din växelriktare. Hör med din solcellsleverantör vad som gäller.

Du får ett nytt avtal med Ellevio

När din solcellsanläggning aktiveras får du ett nytt elnätsavtal från oss. Det nya avtalet är ett tilläggsavtal för mikroproduktion och till för dig som vill producera el. Tilläggsavtalet gäller bara din anläggning och är ett komplement till det elnätsavtal du redan har hos oss. Det innebär att du kommer ha två avtal med Ellevio. Du kommer också få ett produktions-ID för den el du producerar. Den använder du om du vill byta elbolag för den el du säljer.

I det nya avtalet kan du se hur mycket ersättning du får från oss för den överskottsel du matar in till elnätet. Eftersom vi kan leverera din producerade el till andra kunder i närområdet, minskar våra kostnader för eltransport. Det kallas för nätnytta och är vad vi ersätter dig för. Ersättningens storlek beror på var i landet du bor och syns som ett avdrag på din faktura.

Att mata in överskottsel till elnätet kostar inget extra så länge du uppfyller kraven för att vara en mikroproducent. Avtalet är uppdelat på moms och icke moms beroende på om du är registrerad hos oss som privatperson eller näringsidkare.

Se över ditt befintliga elavtal med ditt elhandelsföretag

När en produktionsanläggning installeras och du blir mikroproducent, måste elen matas in och ut i samma anslutningspunkt. Den el du som mikroproducent matar in i eller tar ut från elnätet rapporteras med timmesupplösning till ert elhandelsföretag i enlighet med gällande regelverk för mätning av en anläggning som producerar el. Detta kan komma att påverka prissättningen i ditt befintliga elhandelsavtal för din elanvändning, eftersom ditt elhandelsföretag mottager timvärden från oss. Du bör kontakta ditt elhandelsföretag för mer information om ditt elhandelsavtal för den el du tar ut från elnätet.

Ersättning från ett elhandelsföretag

Du kan sälja din överskottsel till vilket elhandelsföretag som helst. Om du inte själv gör ett aktivt val måste ditt nuvarande elhandelsföretag enligt lag ta emot överskottselen från din produktionsanläggning. Det kallas för mottagningsplikt och gäller för anläggningar med förnybar energi (sol, vind eller vatten) upp till 100A. 

För produktionsanläggningar över 100A eller enbart batterier behöver ni kontakta ett elhandelsföretag för att ha möjligheten att sälja eventuell överskottsproduktion.

Få nyhetsbrev om solceller

Varannan månad skickar vi ut inspirerande artiklar, nyheter och erbjudanden i vårt nyhetsbrev vi kallar Solguiden. Vill du få denna information direkt i din e-post?

Anmäl här!