Få koll på ditt ansvar i elnätet

Ellevio bygger elnät och ser till att elen kommer fram till ditt hem. Men visste du att du som boende i en fastighet har ett ansvar för att ha en säker mätplats i anslutning till din lägenhet eller ditt hus? Här reder vi ut vad som gäller och vem som har ansvar för vad.

Vad gör Ellevio?

Vårt ansvar som elnätsföretag är:

 • Att se till att elen kommer fram till fastigheten.
 • Att samla in mätvärden. Därför är du som ägare av en elanläggning skyldig att ha mätaren lättåtkomlig. En elanläggning som inte är godkänd får inte vara uppkopplad mot elnätet.
 • Mark- och elarbete utanför din tomt.
 • Kabelskåp och nätstation.
 • Elmätaren.
Ansvarsomraden i elnatet_1000.jpg
Här beskriver vi hur elen färdas från det lokala elnätet, till nätstation, vidare till kabelskåp och via en så kallad serviskabel in till ditt hus eller lägenhet. 
 • Ellevios-ansvar-600.png
 • Kundens-ansvar-600.png

För dig som bor i lägenhet

Bor du i hyres-eller bostadsrätt? Ta kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för att ta reda på hur ansvaret för bostadens elanläggning ser ut.

Som ägare av en elanläggning, det vill säga alla typer av elinstallationer som väggkontakter eller proppskåp, är du ansvarig för:

 • Att ha rätt säkring för ditt elbehov.
 • Att mätplatsen och alla fasta elinstallationer i byggnaden och inom din tomtgräns är säkra och inte kan orsaka olyckor eller skador.
 • Att elmätaren är lättåtkomlig för Ellevios servicepersonal.
 • Att välja elhandelsföretag för elen till ditt hem. Ellevio bygger elnätet men elen som finns i elnätet köper du från en annan elhandelsföretag.
 • Att åtgärda eventuella fel som kan orsaka skador eller olyckor.

För dig som bor i hus eller äger ett fritidshus

Bor du i villa eller har ett fritidshus äger du den elanläggning som finns i byggnaden.

Då ansvarar du för följande:

 • Att ha rätt säkring för ditt elbehov.
 • Att mätplatsen och alla fasta elinstallationer i byggnaden och inom din tomtgräns är säkra och inte kan orsaka olyckor eller skador.
 • Kostnad för grävning på din tomt.
 • Att lägga kabelskyddsrör.
 • Att elmätaren är lättåtkomlig för Ellevios servicepersonal.
 • Att välja leverantör för elen till ditt hem. Ellevio bygger elnätet men elen som finns i elnätet köper du från en annan leveratör.
 • Att åtgärda eventuella fel som kan orsaka skador eller olyckor. 

Att tänka på för dig som kund

 • Alla nya eller förändrade elanläggningar måste vara byggda enligt Ellevios tekniska anvisningar vilka följer svensk standard.
 • När du ska göra elinstallationsarbeten behöver du alltid anlita en elinstallatör som finns registrerad på elsakerhetsverket.se.

Så tar du ansvar för din el hemma! 

På Elsäkerhetsverkets webbsida hittar du mer information om hur du tar ansvar för din el hemma.

Elsäkerhetsverket: Så tar du ansvar för elen

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 6 juli 2021

Hjälpte den här sidan dig?