Så här läser du din faktura

Behöver du hjälp med att tolka din elnätsfaktura? Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut alla begrepp för att du enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Dina totala elkostnader delas alltid upp på två delar, elnät- och elhandelskostnader. Förenklat är detta dina abonnemangskostnader respektive dina förbrukningskostnader. Till Ellevio betalar du bara dina elnätskostnader då du bor i Ellevios elnätsområde. För dina elhandelskostnader är du fri att välja vilket elhandelsbolag du vill.

 • Elpriser diagram
 • Fördelningen av elnät-, elhandel- och statliga avgifter ser ut såhär. Den orange tårtbiten (elnät) och den mörkgrå (energiskatt och moms) är det du betalar till Ellevio.
  För din elhandel är du fri att välja vilken leverantör du vill. Tänk på att moms även tillkommer för din elhandel.

De flesta av Ellevios kunder får sin faktura varje månad och du faktureras alltid i efterskott för dina elnätskostnader.

Vill du hitta kopior på dina fakturor, se din förbrukning eller se om dina fakturor är betalda? Logga in på Mina sidor eller i Ellevios app om du är privatkund eller Energikonto om du är företagskund.

Fakturaförklaring

Vår faktura består vanligtvis av två sidor. Vissa skillnader kan förekomma om du till exempel är privat- eller företagskund.

Sida 1 av fakturan

fakturaförklaring sida 1

 1. Kundnummer och fakturadatum
  Här hittar du ditt kundnummer samt vilket datum fakturan skapades. Ha gärna kundnumret till hands när du kontaktar oss så vi kan hjälpa dig snabbare.
 2. Din fakturaadress
  Här visas angiven fakturaadress (som privatperson kan du ändra din fakturaadress via Mina Sidor).
 3. Betalningsinformation
  Här sammanställer vi hur mycket som ska betalas och när fakturan senast ska vara betald. Du kan se vilket OCR-nummer och vilket bankgironummer du ska använda vid betalning. Här visas även en text om din faktura kommer dras via autogiro.
 4. Inbetalningskort
  Här hittar du samtliga uppgifter du behöver för att kunna betala fakturan, både i Sverige och om du befinner dig utomlands. I vissa fall visas inget inbetalningskort. Exempel då det inte visas är företagsfakturor eller fakturor som ska dras via autogiro för att undvika dubbelbetalningar.
 5. QR-kod för enklare betalning
  Är du privatkund visas i vissa fall en QR-kod på inbetalningskortet som du kan skanna med din mobilkamera. Du hänvisas direkt till din internetbank för enklare betalning och beloppet dras från ditt konto på förfallodagen.
 6. Betalningsmottagare
  Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ) med bankgiro 5552–2635.

Sida 2 av fakturan

fakturaförklaring sida 2

 1. Elanvändning
  I diagrammet kan du se hur mycket el i kilowattimmar (kWh) du använt upp till 24 månader tillbaka i tiden. Har du stått på anläggningen kortare än 24 månader visas bara perioden du varit kund. Under diagrammet kan du se din förväntade årsförbrukning av el.

  Vill du ha utförligare statistik över din förbrukning, logga in på Mina Sidor eller i Ellevios app som privatkund, Energikonto som företagskund.
 2. Fast- och rörlig elnätskostnad
  Dina elnätskostnader delas i de flesta fall upp i en fast och en rörlig del.

  Fast elnätskostnad -
  en fast avgift som du betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Avgiften är baserad på abonnemang och säkringsstorlek. Vilket abonnemang och säkring du har ser du längre ner på fakturan under Anläggningsinformation.

  Rörlig elnätskostnad - en transportkostnad för elen och är baserad på hur mycket el du använt under fakturans period.

  För dina elnätskostnader kan du inte teckna några fasta eller rörliga avtal som du gör hos ditt elhandelsbolag.  Detta är en kostnad som endast påverkas av ditt abonnemang, huvudsäkring och förbrukning. För dina elhandelskostnader är du fri att välja vilken leverantör du vill.
 3. Energiskatt
  Du betalar skatt på den el du använder, så kallad energiskatt. Energiskatten betalas till oss på Ellevio och är baserad på hur många kilowattimmar du använder. Vi betalar sedan energiskatten vidare till Skatteverket.
 4. Mätarställning
  I varje bostad eller verksamhet finns en elmätare som automatiskt läser av elförbrukningen. Beroende på hur ofta vi läser av din elmätare visas de avläsningar som fakturan grundar sig på. Läser vi av din mätare månadsvis så visas avläsningarna här. Oftare än så kan du se alla mätarställningar på Mina Sidor (privatkund) och Energikonto (företagskund). Mätarställningen visas inte på fakturan om du är dygnsavräknad.

  Denna förbrukning ligger till grund för din rörliga elnätskostnad samt din energiskatt. Det är även vår uppgift att skicka informationen om din förbrukning vidare till ditt valda elhandelsbolag.
 5. Anläggningsinformation
  Här visas all information gällande din anläggning.

  Anläggningsadress är adressen till var din anläggning och/eller elmätaren finns.

  Abonnemang/Fas x säkring -
  här ser du ditt abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring du har. Detta ligger till grund för din fasta elnätskostnad.

  Elmätarnummer
  är ett identifieringsnummer för din elmätare som registrerar hur mycket el du använder. Informationen från din elmätare ligger till grund för din rörliga elnätskostnad samt energiskatt.

  Mätmetod 
  visar hur ofta vi mäter hur mycket el du använt. Vi mäter antingen på månads- eller kvartsbasis (4 gånger per timme).

  Anläggnings-id
  är en unik sifferkombination för just din anläggning.

  Områdes-id
  visar var i Sverige din anläggning finns.

  Elområde
  visar var din anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket du betalar i fasta elnätskostnader är till viss del beroende av elnätets kapacitet mellan de olika områdena.

  Tänk på att flera av dessa uppgifter behövs om du vill byta leverantör av dina elhandelskostnader.
 6. Fakturaförklaring
  På din faktura hittar du en kort förklaring av din faktura och beskrivning över din totala elkostnad.
 7. Mer information
  Här har vi samlat information om Mina Sidor, hur du enklast får svar på de vanligaste frågorna och hur du kan komma i kontakt med vår kundservice.

Om du producerar egen el (tex via solceller) kommer du att få en faktura både dina elnätskostnader för den elen du konsumerat och ersättning för eventuell överskottsel. Det betyder att vi betalar för den el som du har producerat men inte själv använt och som matats in på elnätet.

Tänk på att den största ersättningen bör du få från ditt elhandelsföretag som köper din överskottsel.

Sida 1 av fakturan

Här hittar du en sammanställning för dina elnätskostnader samt hur mycket ersättning du får för din egenproducerade el som skickas ut i elnätet. 

Elproduktion fakturaförklaring

Din ersättning är märkt med Produktion.

Belopp att betala är alltid avdraget för egenproducerad el och visar slutsumman att betala.

Sida 2 av fakturan

Du får en specifikation för din egenproducerade el och en för dina elnätskostnader vilket betyder att fakturan oftast är på 3 sidor. Specifikationen för elnätskostnader skiljer sig inte mot om du har egenproducerad el eller inte (därmed visas inget exempel på elnätskostnader nedan).

Här visar vi din eventuella överproduktion, det vill säga hur mycket el du har matat ut i elnätet som dina solceller har producerat. Det kallas för nätnytta och du får ersättning från Ellevio för den överskottsel du bidrar med.

Ellevio mäter inte hela din produktion utan endast hur mycket el du matar ut på elnätet.

Egen produktion fakturaförklaring

Vanliga frågor och svar

Som privatkund loggar du enklast in på Mina sidor eller i vår app för att se om din faktura är betald.

Som företagskund loggar ni enklast in på Energikonto för att se betalda fakturor.

Tänk på att det tar ett par dagar efter att betalningen är gjord innan vi kan se inkomna betalningar och statusen för fakturan ändras.

Om ni är företagskund loggar ni enklast in på Energikonto, där hittar ni alla era fakturor och kan skriva ut en fakturakopia om ni behöver en sådan.

Om du är privatkund loggar du enklast in på Mina sidor för att se alla dina fakturor.

Det enklaste sättet att teckna autogiro är genom din internetbank. Ange Ellevio AB som mottagare, alternativt bankgiro 5552-2635. Du hittar information och instruktion om hur du gör här. När du är inloggad på din bank kan det stå att du ska ange betalarnummer, det är ditt kundnummer hos oss på Ellevio. Ditt kundnummer hittar du på din faktura eller på Mina sidor.

Du kan även anmäla autogiro via Mina sidor, för att kunna anmäla konto för autogiro krävs att du har loggat in via BankID samt att kontot tillhör den person som står på avtalet hos oss.

När du har anmält dig till autogiro kommer du ändå att få en faktura från oss, den är avsedd som underlag och avisering. Du kan välja att få den via e-post, det anmäler du enklast via Mina sidor.

Vi på Ellevio har inte möjlighet att skicka ut en separat bekräftelse när ditt autogiro är registrerat och klart. Om du är inloggad på internetbanken går du in under företag du godkänt för autogiro. Under status står det "Godkänt", då vet du att ditt autogiro är registrerat och klart. Om det står "Anmälan under behandling" är ditt autogiro ännu inte registrerat hos oss. Vi ber dig även vara uppmärksam på din faktura, om det står "Att betala, dras via autogiro den (datum)" är ditt autogiro registrerat och klart.

Om du inte har tillgång till internetbank, eller om någon annan än den som står på avtalet ska stå för autogirot, behöver du skriva ut en blankett som fylls i och postas in till oss, blanketten hittar du här.

Företagskunder behöver ansöka om autogiro genom att fylla i en autogiroansökan och skicka in till oss för registrering.För att du ska få el i din bostad behöver du ha två stycken olika avtal, ett för elnät och ett för elhandel, och du får i samband med det två olika fakturor. Fakturan du får från oss på Ellevio gäller ditt elnätsavtal och består av en fast och en rörlig avgift. Fakturan inkluderar även energiskatt som vi betalar vidare till Skatteverket. Här hittar du mer information kring hur du läser din faktura från oss.

Fakturan du får från din elhandlare, som du väljer själv, gäller för den el du förbrukar i din bostad.

Bankgiro: 5552-2635

Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ)

Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629

SWIFT / BIC: ESSESESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.


Logga in på Mina sidor

Har du upptäckt Mina sidor? Här kan du följa din elanvändning, se dina fakturor och mycket mer. Välkommen in!

Logga in

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 29 januari 2024

Hjälpte den här sidan dig?