Upphandlingar

Här hittar du som leverantör eller entreprenör de krav vi ställer på företag som vill samarbeta med oss, information om kommande upphandlingar samt kontaktuppgifter till våra inköpare.

Arbete vår (21).jpg

Vill ni vara med och framtidssäkra elnätet?

Vi investerar 2,5–3 miljarder kronor årligen i att bygga framtidens elnät. Vill ni vara med oss på den resan?

Vi annonserar alla våra upphandlingar på e-Avrop, som är en allmänt tillgänglig databas för annonsering av upphandlingar, och ett upphandlingssystem där dokument tillgängliggörs och anbud lämnas. Där framgår alla krav Ellevio ställer på leverantörer och entreprenörer. Vilken information vi behöver ha och hur detta ska intygas framgår i detalj av respektive upphandlingsannons. Gemensamt för dem alla är vår Uppförandekod för leverantörer. Registrera ert företag i e-Avrop för att se alla Ellevios pågående upphandlingar, det är kostnadsfritt för en leverantör.

Utöver det delar vi med oss av vår långsiktiga investeringsplanering på denna sida, se dokumentet Planerade upphandlingar nedan.

Prekvalificeringssystemet för LUF-upphandlingar

Prekvalificeringssystemet för LUF-upphandlingar omfattar nu ytterligare entreprenadkategorier.

Ellevio har i dagarna lanserat ytterligare ett Prekvalificeringssystem i kategorin entreprenad med underkategorierna Luftledning och Kabelförläggning. Sedan tidigare finns ett kvalificeringssystem för stationer.

Syftet är att i förväg kvalificera potentiella anbudsgivare för LUF-upphandlingar avseende entreprenader med kontraktssumma mellan 20–55 miljoner i stället för att göra det vid varje enskild upphandling. Detta ger Ellevio ett verktyg för en snabbare upphandlingsprocess och en minskad administration för anbudsgivaren.

Ansökan sker via e-avrop.com

Välkommen med er ansökan!

Inköpsfunktionen ansvarar för all upphandling, såväl av tjänster som material och entreprenader. Här hittar du kontaktuppgifter till oss på inköpsavdelningen:

Stefan Ytterbom
Inköpschef
+46 70 865 69 82

Eric Coulibaly
Chef entreprenadupphandling
+46 70 965 20 74

Cecilia Egelnoff
Inköpscontroller/analytiker
+46 70 930 06 87

Elsie Wallin
Strategisk inköpare/Strategiskt material
+46 72 986 96 45

Leyla Chaer
Strategisk inköpare/Indirekta tjänster
+46 73 302 93 67

Lars Niia
Strategiskt inköpare/Konsulter & IT
+46 72 986 86 46

Deepak Kamboj
Strategisk inköpare /Konsulter & IT
+46 72 382 01 03

Anders Lundin
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 70 287 37 42

Jessica Strååt
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 73 855 46 32

Jonatan Sahlén
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 73 855 53 24

Lou Jägerup
Contract Manager
+46 72 546 53 75

Magnus Aldén
Samordnande Service Manager
+46 70 181 66 05

Magnus Nissle
Strategisk inköpare/Strategiskt material
+46 76 133 32 25

Peter Vilhelmsson
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 73 387 25 43

Petra Hyltmark
Strategisk Inköpare/Entreprenad
+46 72 700 18 06

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 februari 2024

Hjälpte den här sidan dig?