Arbetsmiljö och säkerhet på våra anläggningar

Tillsammans för en starkare säkerhetskultur!

Har du frågor om våra säkerhetskrav och vårt arbete med arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö? Välkommen att kontakta hållbarhetschef Karolina Viksten, e-post: fornamn.efternamn@ellevio.se

Med säkerhet i detta perspektiv menar vi arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö på våra arbetsplatser. Vill du läsa mer om säkerhet i betydelsen säkerhetsskydd och att Ellevio bedriver en säkerhetskänslig verksamhet så hittar du det på vår sida om Säkerhetsskydd.

Handbok om induktion och influens

Fackkunniga inom el har stor respekt för arbetet de utför. Trots det händer det allvarliga olyckor. Risken för induktion är en av de faror som kan få ödesdigra konsekvenser.

Håll dig uppdaterad!

Du som är entreprenör - ta del av information, instruktioner, rapportering och dokument. Du loggar in som gäst med ditt företags Office 365-konto.

Entreprenörssidan

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 6 december 2021

Hjälpte den här sidan dig?