Ny kabel och förstärkt elnät i Ulvsunda

I slutet av februari 2024 startade arbetet med att modernisera elnätet i Ulvsunda, Bromma. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu görs i Sverige. Projektet i Ulvsunda är en del av den här satsningen.

Vad gör vi?

Vi byter ut och moderniserar elkabel i marken mellan Karlsbodavägen och Kraftbodavägen.

Varför bygger vi om?

Anledningen till kabelbytet är att elnätet i Ulvsunda har nått slutet av sin livslängd och behöver förstärkas inför kommande nybyggnation i området. Vi ökar kapaciteten i elnätet för att säkra elförsörjningen och därmed minska risken för strömavbrott. Elnät behöver moderniseras och förstärkas inför de ökande effektbehoven som följer när vi ska minska och till slut ersätta användningen av fossila bränslen. Vi räknar med att vara klara med allt arbete i slutet av 2024.

Var kommer vi att arbeta?

Etappordningen nedan kan komma att ändras under projektets gång. 

Sommaruppehåll för arbetet veckorna 29, 30 och 31.

Etapp 1: Kratsbodavägen 52-Bällstavägen, ca 140m Status: Schakt klar. Kabeldragning och spänningssättning juni.

Etapp 2: Bällstavägen – Kratsboda Backe, ca 160m Status: Schakt pågår. Kabeldragning och spänningssättning juni.

Etapp 3: Kratsboda Backe 2 – Adolfsbergsvägen 15, ca 260m

Etapp 4: Adolfsbergsvägen 15 – Gårdsfogdevägen, ca 260m Status: Schakt klar inom kort

Etapp 5: Gårdsfogdevägen – Karlsbodavägen 21, ca 220m

Etapp 6: Karlsbodavägen 21 – Karlsbodavägen 13, ca 100m

Etapp 7: Karlsbodavägen 13 – Karlsbodavägen 5, ca 200m

Se hela sträckningen nedan:

Hur påverkas du?

Våra arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, verkar eller vistas i området, främst följande:

  • Trafikstörningar i form av omdirigeringar av gång- och cykeltrafik.
  • Begränsad framkomst på gång- och cykelvägar
  • Under arbetets gång kommer planerade strömavbrott att förekomma. Dessa aviseras i god tid via brev till de som påverkas.
  • Buller från maskiner kommer att förekomma.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss via e-post ulvsunda@ellevio.se

Få aktuell information direkt till din mejl

Håll dig uppdaterad vad som händer i Ulvsunda och hur det kan påverka dig.

Till anmälan

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 24 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?