Elnätet i Tallkrogen grävs ned och förstärks

Med start i april 2024 påbörjar vi arbete med att byta ut luftledningar mot markkabel i delar av Tallkrogen. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu görs i Sverige. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2025.

Vi återkommer om dag för informationsträff i Tallkrogens centrum. Kontakta gärna oss på tallkrogen@ellevio.se om du har frågor om projektet.

svedmyra från ovanVad gör vi?

Vi byter ut luftledningar mot markkabel längs 1,8 kilometer i Tallkrogen, längs med Herrhagsvägen och mot Tallkrogens centrum. De nya kablarna har högre kapacitet och är också mer vädertåliga än kablar i luften. 

På kartan nedan syns i vilka områden vi kommer att arbeta. Arbetet kommer att ske etappvis. Första etappen av arbetet börjar i april 2024 och sista etappen beräknas avslutas i maj 2025. Successivt kommer kartan att uppdateras med tidplen för respektive etapp, som du kan se om du klickar på aktuellt område.

Etapperna på kartan är ungefärliga och går delvis in i varandra. 

Hur påverkas du?

Elledningarna sträcker sig in på ett flertal enskilda tomter, och vår entreprenör Abeka kommer att behöva komma in på tomten för att utföra våra arbeten. Alla kunder blir personligt kontaktade av Abeka för att diskutera hur detta görs på bästa sätt.

Arbetet med att lägga ned markkabeln innefattar schaktning vilket innebär begränsad framkomlighet i området, viss tung trafik samt att parkeringsmöjligheter begränsas tillfälligt. Arbetet innebär en del bullrande moment, dagtid mellan 07 och 17.

Vissa planerade strömavbrott kommer att förekomma. Dessa aviseras alltid i förväg via sms.

Kontakt

Ellevios entreprenör i projektet är Abeka. 

Du är välkommen att kontakta oss på tallkrogen@ellevio.se 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 15 mars 2024

Hjälpte den här sidan dig?