Samhällsengagemang och sponsring

Vi tror på en ljus och hållbar framtid. I den ingår en jämställd energibransch med stor mångfald, och ett livskraftigt och hållbart lokalsamhälle.

En inkluderande och jämställd energibransch med stor mångfald är bra för återväxt och utveckling, men det är också viktigt för samhället. Vi som energibolag kommer att behöva attrahera en mångfald av talanger för att klara vårt samhällsuppdrag. Sponsring och samarbeten är en viktig del av såväl Ellevios samhällsengagemang som marknadsföring samt ett sätt att engagera oss i de lokalsamhällen där vi verkar.

Syftet med vår sponsring är

  • att bidra till ökad inkludering och mångfald i energibranschen
  • att bidra till ett hållbart och livskraftigt lokalsamhälle

Vårt arbete för ökad inkludering och mångfald

Vad står i vägen för en inkluderande och jämställd energibransch med stor mångfald? Handlar det om avsaknad av förebilder? Om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

Vi har startat flera samarbeten och deltar i olika initiativ för att möta framtidens utmaningar inom kompetensområdet och för att få nya perspektiv på mångfalds- och inkluderingsfrågor. Vi tror att arbetet för mångfald, jämställdhet och inkludering börjar redan på fotbollsplanen och i gamingvärlden.

Våra samarbeten och initiativ för ökad inkludering och mångfald

50/50-fonden

50/50-fonden

Ett samarbete med Stockholms Fotbollsförbund med syfte att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Fotbollsklubbar i distriktet kan söka bidrag för projekt som verkar för långsiktig förändring och som bidrar till initiativets vision ”Lika många tjejer som killar".

Tidigare projekt och initiativ som fått bidrag ur fonden har exempelvis syftat till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden, att rekrytera och behålla kvinnliga ledare och domare och att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll.

Läs mer på Stockholms Fotbollsförbunds webbplats

Female Legends

female legends

Ellevio är huvudpartner till Female Legends; ett community för tjejer och icke-binära som håller på med e-sport och spel.

Tjejer upplever ett tuffare klimat inom e-sport och på nätet generellt. Enligt Friends nätrapport 2017 utsätts nästan var femte tjej för sexuella trakasserier på nätet (motsvarande siffra för killar är 6 %). Många tjejer slutar att spela när de når tonåren (Ungar och Medier 2015). Vi vet samtidigt att spel är en utmärkt väg in i teknikyrken, där tjejer fortfarande är underrepresenterade. Female Legends vill göra e-sportmiljön tryggare för tjejer så att fler fortsätter att spela och satsa på e-sport, spel och teknik i olika former.

Läs mer på femalelegends.com

Kraftkvinnorna

Kraftkvinnorna logo

Ett nätverk med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen. Målet är att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

Läs mer på kraftkvinnorna.se

ELLE-nätet

Elle-nätet logo

Ellevios kvinnliga nätverk för våra anställda. Ambitionen är att skapa förutsättningar för samverkan som bidrar till ökad trivsel och ett hållbart utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 mars 2023

Hjälpte den här sidan dig?