Med hållbarhet som ledstjärna

Vår verksamhet är länken till en fossilfri framtid. Men det räcker inte. Vi måste också minska våra avtryck, hantera hållbarhetsrisker och bidra till välmående och välstånd. Därför har vi hållbarhet som ledstjärna.

Vi möjliggör klimatomställningen

Ett modernt och pålitligt energisystem är inte bara avgörande för att samhället ska fungera, utan också för att Sverige ska nå sina klimatmål.

70 %

Så mycket minskade utsläppen i vårt hållbara pilotprojekt. Nu fortsätter vi i fler projekt.

99,99 %

Leveranssäkerhet i elnätet möjliggör både välstånd och energiomställning. 2023 var den 99,99 procent i Ellevios nät.

8,3 av 10

Nöjda medarbetare gör ett bra jobb! Vi är stolta över ett rekordhögt nöjd-medarbetarindex 2023.

Vårt arbete för klimat och miljö

Hållbarhet har flera dimensioner för oss. Våra elnät är en förutsättning för omställningen, men vi vill också att vårt eget avtryck ska vara så litet som möjligt.

Vårt arbete för människor

Vårt sociala ansvar innebär att ta hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter.

Vårt arbete för hållbar lönsamhet

För att kunna bidra och driva verksamheten krävs ekonomiskt ansvarstagande. Vi måste säkerställa en finansiellt stabil, effektiv och professionell verksamhet.

85 %

Så stor del av vårt lokalnät är nedgrävt. Det minskar risken för avbrott på grund av väder och vind.

100 %

Hela Ellevios omsättning bidrar till klimatmålen enligt EU.

24 000 ton

Så många CO2e i minskade utsläpp bidrog våra anslutningar av laddinfrastruktur till 2023.

Hållbara projekt

Som elnätsföretag möjliggör Ellevio ett hållbart, fossilfritt samhälle. Under 2023 började vi utforska hur klimat- och miljöpåverkan kan minimeras i våra elnäts- och anläggningsarbeten.

Allt på ett och samma ställe

I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du fördjupa dig i vår strategi och vårt hållbarhetsarbete, hur bolaget styrs, hur vi blir en attraktiv arbetsgivare och vårt finansiella resultat.

Elektrifieringspodden

I den här poddserien rör vi oss mellan allvaret i klimatomställningen och det nya elektrifierade samhälle som vi bygger när vi minskar utsläppen. Programleder gör Jonatan Björck, chef för marknadsföring och innehåll på Ellevio.