Så arbetar vi med underhåll av elnätet

Elnätsverksamheten inom Ellevio bygger både nytt elnät och underhåller det befintliga. Vårt elnät är totalt cirka 8 000 mil långt (ungefär två varv runt jorden alltså). Att sköta underhållet av alla dessa ledningar, kablar, stolpar, skåp och stationer är ett digert arbete – och helt avgörande för att vi ska kunna ge våra kunder pålitlig elleverans dygnet runt.

Underhållsarbete av elnät

Det underhåll vi utför kan vara förebyggande, alltså innan något inträffar, eller avhjälpande, efter att något har hänt.

Förebyggande underhåll

Vi besiktigar regelbundet hela vårt nät. Det innebär att vi fysiskt besöker alla våra linjer och stationer och undersöker nätet innan något orsakar ett strömavbrott. Vi gör även helikopterbesiktningar och röjer ledningsgator i förebyggande underhåll.

Avhjälpande underhåll

Om vi hittar något avvikande vid det förebyggande underhållet kan vi behöva utföra avhjälpande underhåll. Då lagar vi eller byter ut enstaka komponenter, så att de kan leva ännu längre.

Att vårda vårt elnät är ett sätt att arbeta hållbart både för naturens och våra kunders skull.

Korta fakta om Ellevios elnät

Korta fakta om några av alla de kompononenter som ska underhållas i elnät:

  • Vårt elnät består av cirka 8 000 mil ledningar, varav 1 800 mil är luftledningar
  • Cirka 300 000 stolpar bär de luftburna ledningarna så att de kan transportera elen
  • Det krävs 155 000 kabelskåp för att fördela elkraften från elnätet vidare ut till slutanvändaren
  • Ellevio tar varje år emot omkring 50 000 besiktningsanmärkningar som vi bedömer och åtgärdar

”Elnätet står inte bara och fungerar av sig självt”

För att elen ska komma fram till dig på ett säkert sätt krävs ett proaktivt underhållsarbete av elnätet. Anders Sundberg är underhållsplanerare på Ellevio och vet allt om underhållsplanering, besiktning med drönare, röjning – och arga tjurar.

Så bidrar Ellevio till naturens artrikedom

Att bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och värna naturmiljöer är en av våra mest prioriterade miljöfrågor.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 24 maj 2023

Hjälpte den här sidan dig?