Elnätsrapporten 2023: Kraftfull ökning av elanvändningen i landets regioner de närmsta 20 åren

Pressmeddelanden

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer att innebära en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. I en ny rapport, genomförd av Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs hur elanvändningen kommer att öka i Sveriges regioner, vilka verksamheter som driver ökningen och var ny elproduktion kommer byggas.

- Utvecklingen när det gäller elanvändning är lika hisnande som kostnaderna för att rusta, modernisera och bygga ut elnätsinfrastrukturen de kommande tio-tjugo åren, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Sverige står inför en dramatisk ökning av elanvändningen när fossila bränslen ska bytas mot el i alla delar av samhället de kommande 20 åren. Det som driver fram den ökade elanvändningen är i första hand den befintliga industrins omställning, nya industrietableringar och transportsektorns tilltagande elektrifiering. Det framgår i en ny rapport som genomförts av teknikkonsultföretaget Sweco på uppdrag av elnätsföretaget Ellevio.

I Elnätsrapporten 2023 kartläggs var i landet som elanvändningen kommer öka mest, vilka verksamheter som behöver mest el, var ny elproduktion väntas tillkomma och när behoven beräknas uppstå. I rapporten görs också beräkningar av hur mycket som behöver investeras i elnäten i respektive län för att hålla jämna steg med det ökade elbehovet.

Ytterligare ett och ett halvt Sverige

Rapportens högnivåscenario visar att Sverige kommer använda så mycket som 340 TWh el år 2045, ungefär ytterligare ett och ett halvt Sverige jämfört med i dag. Det blir stora skillnader i elanvändningen mellan olika delar av landet, där norra Sverige ökar mest till följd av enorma industriprojekt inom grönt stål, vätgas och batteritillverkning. Men utvecklingen är nog så dramatisk även i andra delar av landet.

- Vi står på tröskeln till en nationell elektrifieringsboom som saknar motstycke. Sverige tar en ledarposition när det gäller batterier till elbilar, elintensiva tekniker för grönt stål och nya industrier som etablerar sig i kölvattnet av elektrifieringsvågen, säger Johan Lindehag, VD på Ellevio.

Enorma investeringar

Men det finns stora utmaningar. Elnätsutbyggnaden har inte hängt med i elektrifieringstakten, och i flera regioner runt om i landet utgör bristande elnätskapacitet redan idag en begränsning för utveckling och nya företagsetableringar. För att rusta ett ålderstiget elnät, modernisera och bygga ut måste betydande investeringar ske. Lejonparten behöver ske under de närmsta tio åren för att ett antal stora planerade industriprojekt ska kunna sjösättas. 

Totalt beräknas 945 miljarder kronor investeras i elnät fram till 2045, det framgår av Elnätsrapporten 2023.

- Missar vi elektrifieringståget kan konsekvenserna bli förödande för Sverige. Vi riskerar att missa klimatmålen, gå miste om tiotusentals nya jobb och tappa många miljarder i BNP, säger Johan Lindehag. 

DN Debatt: ”Siffrorna för framtidens elbehov är hisnande”

Se lanseringen av rapporten

Tabell: Förväntad elanvändning per län, högnivåscenario

Län

Elanvändning 2023 (GWh)

Elanvändning 2045 (GWh)

Ökning 2023–2045 (%)

Blekinge Län

2 187

2 392

9%

Dalarnas Län

5 896

16 168

174%

Gotlands Län

970

2 907

200%

Gävleborgs Län

6 074

13 861

128%

Hallands Län

4 959

6 064

22%

Jämtlands Län

1 797

5 794

222%

Jönköpings Län

4 550

5 460

20%

Kalmar Län

3 543

4 011

13%

Kronobergs Län

2 059

2 498

21%

Norrbottens Län

10 410

93 703

800%

Skåne Län

13 768

23 857

73%

Stockholms Län

22 882

32 352

41%

Södermanlands Län

3 783

7 801

106%

Uppsala Län

3 305

4 298

30%

Värmlands Län

5 749

10 234

78%

Västerbottens Län

4 575

12 351

170%

Västernorrlands Län

10 518

21 182

101%

Västmanlands Län

3 363

6 341

89%

Västra Götalands Län

20 782

54 860

164%

Örebro Län

4 172

5 441

30%

Östergötlands Län

6 869

9 056

32%

  • Den största procentuella ökningen av elanvändningen står Norrbotten för, med närmare 800 procents förväntad ökning.
  • De största investeringarna kommer dock behöva ske i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne eftersom det är särskilt dyrt och komplicerat att bygga ut elnätet i tätbefolkade områden.
  • I Västra Götaland, Sveriges fordonscentrum och en av landets starkaste tillväxtregioner, förväntas elanvändningen mer än fördubblas, från cirka 21 000 GWh år 2023 till cirka 55 000 GWh år 2045.
  • Dalarna visar en liknande utveckling, där elanvändningen förväntas att nästan tredubblas från cirka 6 000 GWh till 16 000 GWh under samma period.
  • I Gävleborg väntas efterfrågan på el öka med 128 procent till 2045 till följd av nya stora industrietableringar de kommande åren.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?