Ny anslutning till elnätet

Behöver ert företag göra en ny anslutning till elnätet? Här kan ni läsa om skillnaden mellan lågspänning och högspänning samt om hur ni ansluter.

Lågspänning och högspänning

Beroende på vilken ny typ av anslutning ni vill göra finns det olika sätt att gå till väga. Det finns två nivåer att ansluta till – lågspänning och högspänning.

 • Lågspänning är till för exempelvis restauranger, kontor, närbutiker och frisörsalonger.
 • Högspänning är till för större verksamheter som tryckerier, köpcentrum och datahallar.

Anslutning laddplatser för elbilar.

Att nyansluta vid lågspänning – så här gör ni

Beroende på hur stort arbete som behövs för er nya anslutning kan vi behöva göra olika mycket. Var därför ute i god tid med er anmälan.

tidsaxel_3_webb.png

 1. Kontakta behörig elinstallatör.

  Kontakta en elinstallatör som är registrerad på elsakerhetsverket.se. Förutom elarbete är grävning och kabelskyddsrör på tomten också en del av arbetet. Därför behöver ni hitta ett företag som kan göra grävarbetet om inte elinstallatören kan det.
 2. Gör en situationsplan.

  En situationsplan är en ritning över tomten som visar var ni vill placera mätarskåpet. Det är dit vi drar elledningen. Se till att mätarskåpet är lättillgängligt och placeras utomhus. Situationsplanen kan ni göra själva och här kan ni se exempel på hur den kan se ut.
 3. Anmäl elnätsanslutningen.

  För att vi ska kunna ansluta er fastighet till elnätet behöver elinstallatören anmäla arbetet till oss via vår Installatörswebb. Anmälan ska bland annat innehålla uppgifter om vilken adress ni vill ha el till och hur mycket el ni vill ha.
 4. Godkänn vår offert.

  När vi fått anmälan tar vi fram ett pris för anslutningen och skickar en digital offert till er. Om ni godkänner offerten får elinstallatören ett installationsmedgivande och kan börja sitt arbete. Ni får också en estimerad tidsplan för anslutningen och kontaktuppgifter till oss om var ni kan vända er i olika frågor.
 5. Elinstallatören utför sitt arbete och meddelar oss när det är klart.

  När elinstallatören är klar med sitt elarbete behöver vi en så kallad färdiganmälan. Först då kan vi börja vårt arbete med själva anslutningen. För att anmälan ska bli färdig behöver grävning och kabelskyddsrör vara utfört enligt våra tekniska anvisningar.
 6. Anslutningskontroll.

  Innan vi kan börja arbetet med anslutningen gör vi en anslutningskontroll. Då kollar vi att ert och elinstallatörens arbete är färdigt och redo för anslutning. När anslutningskontrollen är godkänd börjar vi arbetet med att ansluta fastigheten.
 7. Anslutning.

  Det tar normalt minst två till sex månader från det att anslutningskontrollen är gjord till det att fastigheten är ansluten till elnätet. Hur lång tid det tar är bland annat beroende av:
  hur elnätet är utbyggt i närområdet
  hur lång tid det tar innan vi får nödvändiga tillstånd från markägare runt tomten för grävning och kabeldragning.
 8. Klart!

  När vi anslutit fastigheten till elnätet skickar vi en faktura till er för nyanslutningen. Ni kommer också få ett elnätsavtal.

Om ni inte varit i kontakt med en elinstallatör än utan bara önskar en offert på avgiften för att ansluta er fastighet så kan ni göra det i vårt offertverktyg. Vi rekommenderar dock att ni kontaktar en elinstallatör och anmäler enligt stegen ovan för en snabbare handläggningsprocess.

Har ni några frågor om anslutningsärenden kan ni kontakta oss på 020-46 00 26.

Eftersom förutsättningarna kan skilja sig väldigt mycket åt är det svårt att svara på hur lång tid det tar att ansluta till elnätet. Det kan ta allt från ett par månader till över ett år att bli ansluten.

Hur lång tid det tar beror bland annat på:

 • Om det redan finns el framdragen till din tomt/fastighet.
 • Om det redan finns el i området.
 • Hur markförhållandena ser ut. Är det till exempel mycket berg och sten blir det svårare att gräva.
 • Hur lång tid det tar att ansöka om och få markavtal där en annan part är inblandad.
 • Vilken tid det är på året. Tjälen kan fördröja arbetet.

När får jag offerten?

När vi har mottagit din offertförfrågan eller föranmälan tar det för närvarande två till sex månader innan en handläggare börjar arbeta med ärendet.

Vad det kommer kosta påverkas av flera saker:

För 16-25 A bestäms priset enligt Energimarknadsinspektionens metod där avståndet (fågelvägen) från din tomt till närmaste anslutningspunkt i vårt befintliga elnät till vilken anslutning kan utföras. Det kan till exempel vara en elstolpe, kabelskåp eller en nätstation.

Är anslutningen större eller längre bort beräknas priset för anslutningen individuellt. Avståndet till befintligt elnät, där det är möjligt att ansluta, är en viktig faktor för kostnaden men även vilka nätåtgärder som krävs samt eventuella samtida anslutningar till närliggande fastigheter.

Du får en offert av oss för elnätsanslutningen efter att du kontaktat en elektriker. Avgiften kan komma att bli högre än det schablonpris du ser i prislistan:

Servissäkring

0-200 m 200-600 m 600-1 200 m 1 200-1 800 m >1 800 m
Max 25 A 40 000 kr 40 000 kr 
+ 342 kr/m1
176 800 kr 
+ 810 kr/m2
662 800 kr 
+ 475 kr/m3
Enligt offert
35 A och större Enligt offert        

1 För den delen som överstiger 200 meter
2 För den delen som överstiger 600 meter
3 För den delen som överstiger 1 200 meter

Prislistan gäller från 1 februari 2024, priserna anges exklusive moms.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?