Med din hjälp får våra kunder el

Tillsammans arbetar vi för att våra kunder ska ha el, dygnet runt, året om. Som partner har du en viktig roll. Här kan du hitta information och verktyg som underlättar i din vardag.

Gör ditt arbete enklare!

Du som är installatör - registrera dina för- och färdiganmälningar enkelt på Installatörswebben.

Installatörswebben

Håll dig uppdaterad!

Du som är entreprenör - ta del av information, instruktioner, rapportering och dokument. Du loggar in som gäst med ditt företags Office 365-konto.

Entreprenörssidan