Du kan endast se de avtal du står för när du är inloggad i appen. Om det är någon annan person som står på avtalet för till exempel fritidshuset är det den personen som behöver logga in för att se det avtalet och den anläggningen.