Den 1 januari 2021 höjer vi våra priser för vissa av våra kunder, priserna för våra säkringskunder på Västkusten och Västra Svealand - Västergötland kommer vara oförändrade. 


En av anledningarna till prisförändringen är att vi arbetar med att erbjuda samma abonnemang med samma priser till våra kunder, detta arbete ska vara klart 1 januari 2023 enligt beslut från EI (Energimarknadsinspektionen). 


Vi arbetar också med att modernisera elnätet i alla våra områden. Till exempel byter vi på flera ställen ut luftledningar mot kablar i marken och ersätter äldre komponenter mot ny teknik. På så sätt säkerställer vi att tillräcklig kapacitet finns och att väder och vind inte påverkar våra elleveranser. Vi vill att du alltid ska kunna lita på att elnätet klarar av inte bara dagens utan även morgondagens energibehov. 


För mer information om varför du betalar elnätsavgift och vart pengarna går har Energiföretagen Sverige svarat på några av de vanligaste frågorna om vad som ligger bakom avgifterna och skälen till att avgifterna förändras. 


De nya priserna som börjar gälla 1 januari 2021 hittar du på vår hemsida.