För att kunna få el i din bostad eller i din lokal behöver du teckna avtal med både ett elnätsföretag (i ditt fall Ellevio) och ett elhandelsföretag. Varje nätägare är enskild aktör i de nätområden de äger, gällande elhandel får du välja fritt vilket elhandelsföretag du tecknar avtal med. 


När du har ett befintligt elhandelsavtal kan det hända att du blir kontaktad av ett annat företag med erbjudande om att byta elhandelsavtal, många elhandelsföretag bedriver försäljning då du fritt kan välja vilket elhandelsföretag du tecknar avtal med. Ellevio samarbetar inte med något elhandelsföretag, vi bedriver inte någon försäljning och vi har inte några specialpriser eller erbjudanden. Ellevio har inte heller avtal med elhandelsföretag som kontaktar kunder på vårt uppdrag, om någon förändring sker i det elnätspris du betalar får du som kund alltid information från oss på Ellevio gällande detta. 


Om du har funderingar och frågor kring vad som gäller kan du som privatperson besöka Konsumenternas Energimarknadsbyrå för mer information, om du är företagskund kan du kontakta Svensk Handel.