Vi på Ellevio har ett samhällsviktigt uppdrag att förse dig och alla våra kunder med el, dygnet runt, året om. Med anledning av Coronaviruset agerar vi för att minimera riskerna och påverkan för dig, övriga kunder, medarbetare och samhället i stort. 


På denna sida hittar du mer information om hur vi på Ellevio arbetar just nu när det kommer till kontakt med vår kundservice, bokade besök i din bostad och planerade strömavbrott.