Med anledning av Coronapandemin och spridningen av Covid-19 i Sverige har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera risken för våra kunder, våra medarbetare samt personal hos våra entreprenörer.


Mer information om hur Ellevio arbetar i samband med Covid-19 pandemin gällande elmätarbyten och övriga arbeten hittar du här.