Den nya elmätaren kommer ha en rad olika smarta, tekniska funktioner för att bland annat underlätta för dig som kund att få kontroll och större förståelse för din elanvändning. 


  • Öppet standardiserat gränssnitt - Du som kund kan koppla upp din egen utrustning mot elmätaren
  • Mätning av spänning, ström, aktiv- & reaktiv effekt per fas
  • Fjärrstyrd till- & frånkoppling - Exempelvis vid utflytt så behöver inte en tekniker åka ut för att koppla ifrån elmätaren
  • Fjärrstyrd konfiguration - det innebär bland annat att vi kan göra uppdateringar av mjukvara på distans, exempelvis vid installation av solceller 
  • Registrering av elförbrukning en gång i timmen med möjlighet att registrera var 15:e minut
  • Avbrottsregistrering - ett mer effektivt sätt att hantera strömavbrott. Vi kan upptäcka avbrott och åtgärda dem snabbare 


Bra för dig att tänka på vid elmätarbytet: 


Nedan hittar du produktblad för de två olika mätarna som kommer installeras, information gällande 

1-fas mätare och information gällande 3-fas mätare