Nej, du som kund betalar ingenting för själva installationen. Bytet till den nya elmätaren ingår i den avgift som du redan betalar till Ellevio.