Nej, om elmätaren som du har idag inte uppfyller de nya kraven måste vi byta ut den. Samtliga direktmätande elmätare (kategori 1 till och med 63 A) i Sverige, som inte uppfyller de nya funktionskraven, ska vara utbytta 2025 för att svara mot gällande lagar och förordningar.