När det är dags för elmätarbytet kan vi komma att behöva din hjälp. Nedan ser du vad du behöver göra för att elmätarbytet ska gå så smidigt som möjligt beroende på om vi kommer åt din elmätare själva eller inte. 


Om din mätare sitter inomhus behöver vi tillgång till din bostad. 

  • Först behöver du bekräfta din bokade tid som vi har skickat till dig, om tiden inte passar måste du boka om den. 
  • En person som är 18 år måste vara på plats för att visa oss var elmätaren sitter 
  • Platsen behöver vara i elsäkert skick i enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732)


Om din mätare sitter så att den är tillgänglig för oss, till exempel utomhus i ett mätarskåp, i källaren eller i trappuppgången, behöver vi ändå din hjälp. Vi kommer meddela dig i vilken tidsperiod vi utför bytet eftersom vi kopplar bort strömmen en kort stund. 

  • Se till att platsen där elmätarbytet ska ske är tillgänglig, plocka bort föremål som blockerar. 
  • Se till att eventuella husdjur inte är i vägen för våra tekniker. 
  • För att läsa om vad du är ansvarig för i elnätet, besök vår sida Ansvarsområde i elnätet


Bra för dig att komma ihåg:


Bra för dig att veta är att vi äger elmätaren till din anläggning. Vi behöver alltid ha tillgång till elmätaren eftersom den är en del av vårt elnät.