För att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig behöver vi spara vissa uppgifter om dig som kund, det kan vara uppgifter så som namn och telefonnummer men även information som anläggningsnummer och mätvärden.

Vill du läsa mer om vilka uppgifter som sparas och hur de används kan du läsa mer om Ellevios hantering av personuppgifter