Det är riksdagen som beslutar om storleken på energiskatten, beslut har tagits att energiskatten ska höjas från 1 januari 2021. 


Tidigare låg skatten för privatkunder på 44,13 öre/kWh, den nya nivån är 44,5 öre/kWh (inklusive moms). 


För företagskunder låg skatten tidigare på 35,3 öre/kWh, den nya nivån är 35,6 öre/kWh (exklusive moms). 


För mer information om energiskatt ber vi dig kontakta Skatteverket.