Från 1 januari 2021 har riksdagen beslutat att energiskatten ska ligga på följande nivåer: 


För privatkunder är skatten 44,5 öre/kWh inklusive moms (35,6 öre/kWh exklusive moms). 

För privatkunder som har rätt till reducerad skatt är det istället 32,5 öre/kWh inklusive moms (26,0 öre/kWh exklusive moms). 


För företagskunder är skatten 35,6 öre/kWh exklusive moms. För företagskunder som har rätt till reducerad skatt är det istället 26,0 öre/kWh exklusive moms.