Från 1 januari 2020 har riksdagen beslutat att energiskatten ska ligga på följande nivåer: 


För privatkunder är skatten 44,13 öre/kWh inklusive moms (35,3 öre/kWh exklusive moms). 

För privatkunder som har rätt till reducerad skatt är det istället 32,13 öre/kWh inklusive moms och 25,7 öre/kWh exklusive moms. 


För företagskunder är skatten 35,3 öre/kWh exklusive moms. För företagskunder som har rätt till reducerad skatt är det istället 25,7 öre/kWh exklusive moms.