Èllevios ambition var att under 2019 göra en prissänkning på elnätspriserna, men på grund av osäkerhet kring regelverken för elnät drog detta ut på tiden. Då vi sent på året fick tydligare besked från regering och myndigheter valde vi att göra ett engångsavdrag på den fasta kostnaden för december 2019. På fakturan står avdraget under "Elnätskostnad för perioden". 


Det statliga elberedskapsavgiften sänktes den 1 januari 2019, du får därför även ett avdrag retroaktivt för 13 månader. Detta avdrag finns även det under "Elnätskostnad för perioden" på fakturan.