Nätnytta innebär att Ellevio får minskade kostnader för nätförluster när din överskottsel matas ut i elnätet. Vi kan då leverera din överskottsel till andra kunder i närheten.
Ersättningen varierar beroende på i vilket elnätsområde du bor och tid på året.
Se prislista för aktuell ersättning.