Nej det kan du inte, du kan endast vara kund hos det elnätsföretag som är leverantör i det område och på den adress du har din bostad/lokal. Detta då det endast finns en leverantör i varje område, elnätet är ett naturligt monopol då det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät.