Elnätsföretagen har monopol inom sina geografiska områden eftersom det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät.