Elnätet transporterar elen från produktionsstället till dig och elen som du använder köper du från ett elhandelsföretag som du har valt.