Elnätet är en ledning som transporterar elen från produktionsstället till dig. Elnätet är ett så kallat naturligt monopol och elnätsföretagen regleras och övervakas av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei).