Det kan variera beroende på hur komplex skadan är, om vi fått tillräckliga uppgifter från dig som kund och hur många ärenden vi hanterar vid tillfället, till exempel om det varit en storm. Vid normalfall är handläggningstiden mellan två till åtta veckor.