Vi gör en värdering av den förstörda egendomen och det är dagsvärdet eller reparationskostnaden som ersätts. Värdering görs enligt skadeståndsrättsliga principer i enlighet med ellagen och skadeståndslagen.