Anmäl först din skada till ditt försäkringsbolag som har snabbare handläggning då de inte gör en ansvarsutredning. Du kan också anmäla skadan till oss skriftligt, för att vi ska kunna hantera ärendet behöver vi förstå skadans omfattning och kostnaderna. På sidan om skadeståndsersättning kan du läsa mer om vad som ska skickas med samt hur du ansöker om skadestånd.