En fasändring kan du göra i samband med ombyggnation och byte av huvudledning. Vid en fasändring måste ett registrerat elinstallationsföretag förbereda arbetet och skicka in en föranmälan till oss. Om en fasändring önskas i ett flerbostadshus måste det ske via styrelsen eller fastighetsägaren. Läs mer om hur en ändring av fas går till här.