Alla företag som rapporterar in mätvärden till elcertifikatsystemet har ett ediel-id. Ellevios ediel-id är 14900.