Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på elen och utfärdas för alla typer av elproduktion. För att få ursprungsgarantier måste man skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Du kan sedan sälja dina ursprungsgarantier till elhandelsföretag.