Ellagen beskriver mikroproducenten som en privatkund eller ett företag med en anläggning på max 43,5 kW och som har ett uttag på max 63A. Inmatningen till elnätet får inte heller vara större än uttaget från elnätet över ett kalenderår. Skatteverket definierar på samma sätt men att du kan ha en huvudsäkring upp till max 100A.