Ellevio köper inte el från mikroproducenter utan den ersättning du får från oss är för nätnytta, Det betyder att vi ersätter dig för de minskade kostnaderna Ellevio får för nätförluster när din överskottsel matas in i vårt elnät. Tänk på att huvuddelen av din ersättning för din överskottsel bör komma från ditt elhandelsföretag som köper elen. Ersättningen kan variera mellan olika elhandelsföretag.