Vi mäter endast din överskottsproduktion, det vill säga, vi mäter inte hela din elproduktion utan bara den del du själv inte använt och som matas ut i elnätet.