Minsta avstånd från luftledning till byggnad är 5 meter. Vid spänningsnivåer över 24kV vänliga kontakta kundservice på telefon 0771-53 53 00 så tar vi frågan vidare.