Ledningskollen kan du beställa en kabelanvisning och få information om var ledningarna ligger i marken. Vi vill ha in din förfrågan senast fem arbetsdagar innan du ska utföra markarbetet. Mer information hittar du under villkor och riktlinjer för grävning. Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningsarbete påbörjas. Kontakta Stockholm Stad, telefon 08-508 263 60 eller via Beställningswebben