Om du vill flytta luftledningen behöver du beställa en ledningsflytt eller servisändring. Du kommer då få en offert på kostnaden. Servisändring beställs av en behörig elinstallatör. Läs mer om ändring av elnätsavslutning.